Jornada: Els nous drets de ciutadania i la seva afectació en el repartiment competencial

Jornada monográfica de la Revista d’Estudis Autonòmics i Federals – Journal of Self-Government, Instituto de Estudios del Autogobierno (Institut d’Estudis de l’Autogovern) de Barcelona.

El día 10 de noviembre tuvo lugar en el Palau Centelles la Jornada “Els nous drets de ciutadania i la seva afectació en el repartiment competencial.

La Dra. Blanca Soro Mateo, directora del CEBES presentó la ponencia: Els drets de la natura: el cas de la llacuna del Mar Menor.